Elállási jog

  1. Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Megrendelő jogosult 14 napon belül, indoklás nélkül elállni. 
  2. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók.
  1. Elállás esetén a Megrendelőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a Megrendelő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
  2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  3. Felbontott csomagolású terméket csak abban az esetben veszünk vissza, ha a termék eredeti állapotban van. (Nem látszanak rajta használatból/felszerelésből eredendő sérülések)